Gratis rådgivning: 08 51 000 000

Villaförsäkring – Jämför pris och villkor

Villaförsäkrings prisjämförelse

Villaförsäkring är en av de viktigaste försäkringarna du troligtvis skaffar under ditt liv och det gör det viktigare än någonsin att noggrant jämföra pris på villaförsäkringarna för att hitta så billig villaförsäkring som möjligt.

Försäkringstagare

Villahemförsäkringen gäller för dig som är bosatt i Sverige. Den gäller också för de i din familj som är folkbokförda och bosatta på den adress som anges i försäkringsbrevet.

Egendomsskydd

Egendomsskyddet gäller för ditt hus, din tomt och din lösegendom. Med lösegendom menas dina personliga ägodelar, exempelvis möbler, kläder, sportartiklar, pengar och värdehandlingar. visa försäkringsbolag erbjuder upp till 1 000 000 i Lösöre i sin villaförsäkring.

Ej inkluderat

Villahemförsäkringen gäller inte för bland annat bilar, motorcyklar, båtar, husvagnar, vindsurfingbrädor, mopeder samt utrustning till dessa.

Orsaker till ersättning

Egendomsskyddet i villahemförsäkringen ersätter vid bland annat

 • Stöld och skadegörelse
 • Brand-, explosions- och nedsotningsskador
 • Vatten-, olje- och andra läckageskador
 • Storm-, hagel- och blixtskador
 • Översvämnings- och naturskador
 • Skador på installationer och hushållsmaskiner
 • Livsmedel som förstörs när kyl eller frys går sönder
 • Skador genom trafikolyckor
 • Skador på glasrutor
 • Skador orsakade av vilda djur
 • Transportskador vid flytt som du själv har hand om
 • Sanering mot bostadsohyra

Merutgifter vid skada, exempelvis ersättningsbostad vid brand. I villahemförsäkringen ingår även ett krisskydd som gäller för behandlingskostnad hos psykolog eller terapeut om du drabbas av en traumatisk händelse.

Fullvärde

Försäkringen gäller normalt med fullvärde. Fullvärdesförsäkring tecknas för byggnad som du har för avsikt att återuppföra eller reparera om den skulle skadas. Du får ersättning med vad det kostar att återställa byggnaden och det finns ingen beloppsbegränsning. Avdrag görs på ersättningen på grund av ålder, så kallat åldersavdrag.

Tillsammans med självrisken blir åldersavdraget den del av skadekostnaden som du själv får stå för. Detta gäller byggnadsvärde i villaförsäkring.

Reseskydd

Reseskyddet är en bit av tryggheten som du och familjen tar med er, var ni än reser i världen. Försäkringen gäller i 45 dagar. Har du barn under 18 år, som inte bor i samma bostad som du, gäller försäkringen också för dem, när de är med på resan. Är du inte folkbokförd i Sverige gäller försäkringen endast i Sverige. Försäkringen gäller för dig som privatperson och inte för skada som har samband med ditt arbete.

Överfallsskydd

Försäkringen gäller om du som privatperson blivit utsatt för misshandel eller vissa sexualbrott. Du får ersättning för kränkning och sveda och värk med ett belopp enligt schablon. Försäkringen gäller exempelvis inte om du skadats genom att aktivt delta i slagsmål.

Du kan inte heller få ersättning om du blir skadad av någon som omfattas av samma försäkring som du eller om skadan har samband med ditt arbete. Högsta sammanlagda ersättningsbelopp är 1 000 000 kronor varav högst 15 prisbasbelopp för invaliditet.

Jämför villaförsäkring

Jämför pris på Villaförsäkring eller villahemförsäkring med de flesta online jämförelse sidor på nätet.

Kontakta oss

Insplanet AB
Box 26 000, 100 41, Stockholm
Direkt: 08 51 00 00 00
Mobil: 08-51 00 00 00
Fax: 08 51 00 00 01
www.forsakringstagarna.se
info@insplanet.com

Information

Viktigt: Forsakringstagarna.se är ett samarbete med Insplanet AB, Insplanet är marknadens ledande jämförelse tjänst inom sak och personförsäkring, Läs mer om Insplanet