Gratis rådgivning: 08 51 000 000

Jämför Hemförsäkring – Jämför pris här

Hämta ett prisförslag med flest försäkringsbolag.

Jämför hemförsäkring och hitta det bästa försäkringsbolaget med den lägsta försäkringspremien.

Hemförsäkring är ett samlingsnamn för olika typer av försäkringar som ska skydda dig och ditt hem, oavsett om det är villa, fritidshus etc.

I många hemförsäkringar kan du göra ett tillägg för drulleförsäkring och är du student finns mycket fördelaktiga studenterbjudande gällande pris för hemförsäkring.

Typer av hemförsäkring

Beroende på vilket boende du har kan du välja mellan villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring, hyresrättsförsäkring eller fritidshusförsäkring. Hemförsäkringar innehåller så mycket mer än bara skydd för hemmet. En hemförsäkring innehåller även skydd om något skulle hända dig när du är ute på resa eller om någon skulle kräva dig på skadestånd.
Hemförsäkringen ger också ekonomisk hjälp om du behöver anlita en advokat. Har du särskilda önskemål kan du förbättra din hemförsäkring med tilläggsförsäkringar.

Jämför hemförsäkring Student

Studentförsäkringen kan tecknas till och med det att du fyller 39 år om du är inskriven vid svenskt universitet, svensk högskola eller folkhögskola.

Drulleförsäkring

Drulleförsäkring är vad man i folkmun säger då man syftar på en allriskförsäkring. En drulleförsäkring ersätter den typ av vanliga skador på dina saker som sker genom plötsliga och oförutsedda händelser.

Jämför Villkor på hemförsäkringen.Jämför hemförsäkring med oss

Läs igenom ditt hemförsäkringsbrev som du har fått av ditt nuvarande försäkringsbolag. Genom att veta vad som ingår i hemförsäkringen du redan har idag bli det lättare attjämföra försäkringen senare.

Har du en standard hemförsäkring då är det inte mycket att jämföra med, oftast har försäkringsbolagen samma skydd på hemförsäkring då grundskyddet är  lagstadgat.

Vad ingår i hemförsäkringen?

I grundhemförsäkring ingår följande:

Brand och Läckage

Ger ersättning för skador orsakade av brand,explosion och läckage.

Ansvar och Rättsskydd

Om du som privatperson krävs på skadestånd täcker hemförsäkringen utredning, förhandling, ombuds och rättegångskostnader samt betalar utdömt skadestånd.

Inbrott, stöld och Överfall

Ger ersättning vid inbrott i bostad, stöld, rån och överfall.

Reseförsäkring

Gäller oftast i 45 dagar i hela världen och täcker bland annat hemtransport, läke- och resekostnader i samband med olycka eller sjukdom.

Lösöre

Ger ersättning för dina ägodelar, vissa försäkringsbolag har en fullvärde på lösegendom och andra får du själv välja lösörebeloppet, se till att du inte är över eller underförsäkrat. För vissa ägodelar gäller maxbelopp, se alltid vilkoren.

Vad tjänar man på att jämför hemförsäkringen?

Det är alltid kul att spara pengar och försäkringsdelen kan man spara en hel del på, glöm inte att man kan alltid kombinera hemförsäkringen med andra försäkringar hos samma försäkringsbolag då helkunds rabatterna ger upp mot 35% rabatt som tex Länsförsäkringar erbjuder till vissa kunder.

Att jämföra försäkringar på nätet är den enklaste vägen att ta, Jämför hemförsäkring redan idag och spara på den tråkiga utgiften.

Kontakta oss

Insplanet AB
Box 26 000, 100 41, Stockholm
Direkt: 08 51 00 00 00
Mobil: 08-51 00 00 00
Fax: 08 51 00 00 01
www.forsakringstagarna.se
info@insplanet.com

Information

Viktigt: Forsakringstagarna.se är ett samarbete med Insplanet AB, Insplanet är marknadens ledande jämförelse tjänst inom sak och personförsäkring, Läs mer om Insplanet